Byggteknik och byggd miljö

Avdelningen för byggteknik och byggd miljö är en del av Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik. Vi forskar och undervisar om byggteknik och om energi i byggnader och bebyggelse.

Läs mer om vår forskning 

Senast uppdaterad: 2021-05-24