Forskning

Inom vårt forskningsprogram Byggteknik och byggd miljö bedriver vi forskning inriktad mot energi i byggnader och bebyggelse. Här nedanför kan du läsa mer om våra huvudsakliga forskningsinriktningar. Om du har frågor om vår forskning som helhet är du välkommen att höra av dig till programansvarig professor Joakim Widén.

BYGGNADER

Målet med vår forskning om byggnader är att utveckla metoder för att bättre modellera och förutsäga byggnaders energianvändning. Vi har lång erfarenhet av stokastisk modellering av närvaro- och aktivitetsprofiler i byggnader och, baserat på dessa, av byggnaders el- och värmebehov. Våra modeller är flitigt citerade och välanvända internationellt. I pågående forskningsprojekt utvecklar vi en Urban Building Energy Model (UBEM), en modell för energisimulering av byggnader på stadsnivå. Vi utvecklar även metoder för att automatiskt identifiera och skapa modeller för byggnader från LiDAR-data, och undersöker olika åtgärder för energieffektivisering i byggnader.

KontaktpersonerJoakim WidénDavid Lingfors och Annica Nilsson

FJÄRRVÄRME

Inom det här forskningsområdet studeras utveckling, utformning och drift av system för fjärrvärme och fjärrkyla i bebyggelse. Vi gör detta främst genom utveckling och tillämpning av simulerings- och optimeringsmodeller för fjärrvärmesystem, men också genom tvärvetenskapliga analyser inriktade mot ekonomiska vetenskaper. I pågående forskningsprojekt studeras integration av fjärrvärme- och eldistributionssystem med hjälp av storskaliga värmelager.

KontaktpersonMagnus Åberg

SOLENERGI

Ett centralt tema i vår forskning är solinstrålningsresursen och användning av solenergi i byggnader och bebyggelse. Vi utgår från avancerade AI- och maskininlärningsmetoder för att skapa högupplösta statistiska modeller för solinstrålning i tid och rum och använder dessa för att studera hur vi kan utnyttja solenergi i bebyggelsens energisystem. Pågående forskningsprojekt är inriktade mot utveckling av prognosmetoder för solelproduktion, integration av solcellssystem i byggnader och eldistributionsnät och resurseffektiv planering av lokal solenergiutbyggnad.

KontaktpersonJoakim Munkhammar och David Lingfors

Transporter

Vår forskning om transporter är inriktad mot spatio-temporal modellering av mobilitet i städer, med ett särskilt fokus på eldrivna fordon. Vi har utvecklat stokastiska modeller för elbilsladdning i tid och rum, som gör det möjligt att beräkna framtida laddmönster för olika typer av användare, och har studerat hur elektrifiering av transporter kan kombineras med utbyggnad av lokal solelproduktion. I pågående forskningsprojekt utvecklas algoritmer för smart elbilsladdning för att öka användningen av solelproduktion.

KontaktpersonJoakim Munkhammar

Senast uppdaterad: 2021-11-08