Virtuell testbädd för strategisk stads-och energiplanering genom integrerade digitala modeller

Städer över hela världen behöver bidra till att reducera klimatutsläpp och samtidigt möta ett ökande behov av urbanisering. Mer förnybar energi och kraftiga energieffektiviseringar krävs, inte minst i urbana miljöer som står för en stor del av världens energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Att transformera existerande bebyggelse och integrera den på ett energieffektivt sätt med ny bebyggelse är en stor utmaning. Det är även en utmaning att planeringen av städer och deras energi- och infrastruktursystem involverar ett flertal aktörer – statliga, kommunala och privata – och att denna process är endast delvis integrerad och digitaliserad, med olika digitala verktyg för de olika aktörerna.

Idén med projektet är därför att utveckla en virtuell testbädd i form av en energisystemmodell för städer där befintlig och ny bebyggelse, decentraliserad och centraliserad energitillförsel, ett elektrifierat transportsystem samt värme- och eldistributionsinfrastruktur simuleras och analyseras som ett enda system. Verktyget ska integrera digitala modelltyper och data från ett antal olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Verktyget ska vara ett lättanvänt, direkt tillämpbart och samtidigt starkt forskningsbaserat digitalt verktyg som är användbart för olika aktörer inom samhällsbyggnad, men framför allt för aktörer som medverkar i ett tidigt strategiskt planeringsskede.

Projektet ska också undersöka tillämpning av verktyget i nära samarbete mellan Uppsala kommun och forskargruppen vid Uppsala universitet, dels på hela Uppsala stads existerande bebyggelse i olika scenarier, dels på stadsbyggnadsprojekt för ny bebyggelse i Södra Gunsta och de planerade Sydöstra stadsdelarna.

Tre kartbilder över samma bostadsområde men med olika färgmarkeringar på husen.
Visualisering av olika typer av energirelaterade parametrar i en första prototyp av modellen som utvecklas i projektet.

Finansiärer

Formas, Smart Built Environment

Tidsperiod

2021-2025

Partner organisationer

Uppsala universitet, Uppsala kommun

Projektledare

Joakim Widén

Projektmedlemmar

Joakim Widén (UU)
Fatemeh Johari (UU)
Joakim Munkhammar (UU)
Magnus Åberg (UU)
Anders Hollinder (Uppsala kommun)
Åsa Dahlin (Uppsala kommun)

Senast uppdaterad: 2022-02-18