Identifiera solceller och solvärmesystem på flygbilder med maskinlärning

2023-09-22

David Lingfors från avdelningen för byggteknik och byggd miljö, tillsammans med Johan Lindahl på Becquerel Sweden, har publicerat en artikel om identifiering av solceller och solvärmepaneler med maskininlärning som uppmärksammas i branschpressen.

I artikeln beskrivs hur modeller som tränats i andra länder stötte på svårigheter i glest befolkade områden, men de kunde tränas upp för svenska förhållanden och uppnå en noggrannhet på 95% i att upptäcka installerade solenergianläggningar.

Läs artikeln på PV Magazine.

Läs “Mapping of decentralised photovoltaic and solar thermal systems by remote sensing aerial imagery and deep machine learning for statistic generation

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-02-08