Identifiering av solcells- och solvärmesystem i flygbilder med hjälp av maskinlärning

2023-09-22

David Lingfors från avdelningen för byggteknik och byggd miljö, har medförfattat en artikel om identifiering av solcells- och solvärmepaneler med maskininlärning som uppmärksammas i branschpressen.

I artikeln beskrivs hur modeller som tränats på att identifiera solenergianläggningar i andra länder presterade sämre i glest befolkade områden, men att de kunde tränas upp för svenska förhållanden och uppnå en noggrannhet på 95% i att upptäcka installerade solenergianläggningar.

Läs artikeln på PV Magazine.

Läs “Mapping of decentralised photovoltaic and solar thermal systems by remote sensing aerial imagery and deep machine learning for statistic generation

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-02-08