David Lingfors är vår nya biträdande lektor inom solenergi

2021-03-10

Den 4 mars påbörjade David Lingfors sin tjänst som biträdande universitetslektor i samhällsbyggnadsteknik med inriktning mot solenergi i bebyggelse vid Avdelningen för byggteknik och byggd miljö.

David disputerade vid Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet, 2017, på avhandlingen Solar Variability Assessment in the Built Environment: Model Development and Application to Grid Integration. Sedan dess har han arbetat som postdoktor och forskare vid Avdelningen för byggteknik och byggd miljö. Davids forskning fokuserar på integration av solenergi i den byggda miljön. För närvarande leder han ett projekt som undersöker de potentiella fördelarna med att samlokalisera vind- och solparker.

”Som biträdande lektor kommer min undervisning att fokusera på befintliga kurser i energisystem och den byggda miljön inom avdelningen, men också på att utveckla nya kurser och masterprogram i samarbete med lärare från andra discipliner som handlar om hållbar och energieffektiv användning och renovering av den byggda miljön”, berättar David. "I min forskning kommer jag att fortsätta utforska faktorer som påverkar en resurseffektiv implementering av förnybar energi, främst solceller, i energisystemet."

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-02-08