”Alla kommer att använda BIM”

2021-05-24

Byggsektorn förnyas och digital modellering blir allt vanligare. Samtidigt menar kritiker att systemen är dyra och ofullständiga. Enligt Farshid Shadram, biträdande universitetslektor vid avdelningen för byggteknik och byggd miljö är problemen snart lösta – och tekniken kommer vara en självklarhet på framtida byggprojekt.

Läs artikel i byggindustrins Branschaktuellt.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-02-08