Om oss

Avdelningsföreståndare: Professor Joakim Widén

Avdelningsekonom: Anton Holkvik 

Postadress


Avdelningen för byggteknik och byggd miljö
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
Uppsala universitet
Box 534
751 21 Uppsala

Leveransadress


Avdelningen för byggteknik och byggd miljö
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
Uppsala universitet
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

Besöksaddress


Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
Uppsala