Våra program

Du kan läsa följande program hos oss: Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Högskoleingenjörsprogrammen i byggteknik och i industriell utveckling (Gotland). Kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring (Gotland). Masterprogrammen i hållbar destinationsutveckling (Gotland). i industriell analys och i industriell ledning och innovation