Vår forskning

Industriell teknik är ett tvärvetenskapligt ingenjörsämne som handlar om värdeskapande; hur teknikintensiva produkter, tjänster och kombinationer därav utvecklas, produceras, säljs, underhålls, renoveras och återvinns, allt för att skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde.

Ämnet spänner över flera akademiska discipliner som organisation, ledarskap, management, projektledning, entreprenörskap och innovation, strategi, kvalitetsledning och ekonomistyrning; till industriell och social marknadsföring, inköp och supply chain management; till produktionsledning, automatisering och optimering. I sin tvärvetenskaplighet, inspireras fältet av kunskap från andra ingenjörsämnen och från samhällsvetenskap, humaniora, konst, naturvetenskap och matematik.

Empiriskt är vårt fokus på life sciences, energi, tillverkande industrier, bygg, jordbruk/livsmedel och sjöfart. Titta gärna närmare på:

Våra pågående projekt

Våra publikationer

Forskarutbildning

Nedan finner du direktingångar till pågående projekt inom våra tematiska fokusområden:

Senast uppdaterad: 2021-11-08