Vad är Industriell teknik?

Industriell teknik är ett tvärvetenskapligt ingenjörsämne som handlar om värdeskapande; hur teknikintensiva produkter, tjänster och kombinationer därav utvecklas, produceras, säljs, underhålls, renoveras och återvinns, allt för att skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde.

Industriell teknik spänner över flera akademiska discipliner som organisation, ledarskap, management, projektledning, entreprenörskap och innovation, strategi, kvalitetsledning och ekonomistyrning; till industriell och social marknadsföring, inköp och supply chain management; till produktionsledning, automatisering och optimering. I sin tvärvetenskaplighet, inspireras fältet av kunskap från andra ingenjörsämnen och från samhällsvetenskap, humaniora, konst, naturvetenskap och matematik.

Senast uppdaterad: 2021-05-04