Beviljade förstudiemedel från UUI

2020-03-10

Klas Palm vid vår avdelning har beviljats förstudiemedel från UU Innovation, UUI, för att under våren 2020 leda utvecklandet av en testbädd för hälso- och sjukvårdens samarbets- och systemutmaningar. Detta tillsammans med Region Uppsala samt länets åtta kommuner. 
Kommunerna och regionen har beslutat att ställa sig bakom utvecklandet av denna testbädd för att där arbeta fram innovativa lösningar på systemfrågor såsom kostnadsdelningsprinciper, juridiska regelverk, ansvarsfördelning, personal och profession, datahantering och tjänste- samt produktinnovationsimplementering. Klas återkommer senare i år med en VIP om detta.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-06-27