Vilda blåbär – en outnyttjad resurs

2021-04-16

Bara 2–5 procent av bären i de svenska skogarna plockas. Varför utnyttjas inte mer av denna resurs? Det undrar forskarna vid det nystartade centret FINEST. De vill hjälpa lokala företag att se de vilda bärens potential.

Läs artikeln i Extrakt, forskningsrådet Formas webbtidning för forskning inom hållbarhetsområdet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-06-27