Vilka är dina bakomliggande antaganden när studenter ska gå igenom dina case?

2021-04-19

Vår egen forskning om case inom managementutbildning visar att case ger heroiska, individualistiska och okritiska perspektiv på management och organisation, att de har ett snävt omfång och fokuserar uteslutande på företaget och dess aktieägare, och att de är partiska för maskulinitet, managerialism och amerikansk kapitalism. Jag argumenterar här för att ingenjörsetik noggrant bör granska de bakomliggande idéerna som ett undervisningscase representerar. Vad är dina case också case av? Vilka är dina bakomliggande antaganden när studenter ska gå igenom dina case?

Läs bloginlägg från Thomas Lennerfors på SEFI, European Society for Engineering Education

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-06-27