UppTalk Weekly: Vem ska den självkörande bilen köra på? Etiska dilemman kring teknik

2021-04-21

Etiska frågeställningar är något vi alla ställs inför dagligen. Men hur förhåller sig teknik till etik? Finns det etiska regler när det gäller framtagandet av självkörande bilar, AI och robotar i klassrummet? Möt Thomas Lennerfors, professor i industriell teknik, i ett samtal om etik, teknik och universitetets roll i att utbilda ingenjörer som både är etiskt reflekterande och tekniskt innovativa. 

Läs mer om seminariet som äger rum 12:00 - 12:30 den 11 maj men som även går att ta del av i efterhand.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-06-27