Samverkan för en mer hållbar livsmedelsbransch

2021-04-23

Samverkan är nyckeln när livsmedelsbranschen ska ställa om. Finest är en fyraårig centrumsatsning som består av Rise, Chalmers och Uppsala universitet samt 15 aktörer från det svenska näringslivet. Målsättningen är att accelerera omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem.

Läs artikel på Uppsala universitets nyhetssida.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-06-27