Att använda film och sutur-begreppet för att stödja studenter att ta olika perspektiv i utbildning om ingenjörsetik

2021-05-17

I ingenjörsetikutbildning uppmuntrar vi studenten att se olika perspektiv på en fråga till exempel genom strukturerade debatter eller genom rollspel. Genom att göra det stimulerar vi moraliskt resonerande men också fantasi och empati. Film kan vara ett sätt att fördjupa tittaren i andras perspektiv. 

Läs Thomas Lennerfors inlägg om att använda film för att stimulera moraliskt resonemang, fantasi och empati på SEFI (European Society for Engineering Education).

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-06-27