Stort värde i sopor

2021-05-17

I jakten på en cirkulär ekonomi och ett mer hållbart samhälle så behöver vårt avfall bli en resurs. I det så kallade ”Avfallspaketet” har riksdag och regering beslutat om nya lagar där avfallet i större utsträckning ska ses som en resurs. Avfallspaketet ska vara infört 2025 och på Uppsala universitet pågår just nu forskning i ämnet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-06-27