Forskningsmedel till USER

2021-12-21

USER - Uppsala Smart Energy Reserach group får 1,4 miljoner kronor för att studera hur pandemin påverkade elkosumtionen.

USER har genom Vera van Zoest, postdoktor på Institutionen för informationsteknologi, beviljats forskningsmedel för genomförande av projektet “Evaluating the effects of the COVID-19 pandemic on electricity consumption patterns in the residential, public and commercial sector in Sweden” under perioden 1 januari 2022 - 30 juni 2023. Förutom projektledaren deltar även Cajsa Bartusch och Fouad El Gohary på andelningen för industriell teknik. Det övergripande syftet med projektet är att studera effekterna av pandemin på elkonsumtionsmönstret i olika grupper av elanvändare samt att bedöma de långsiktiga effekterna i samma avseende.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-06-27