Illustration av en glödlampa med en rymdraket inuti.

Entreprenörskolan

Testa din egen drivkraft och kreativitet under sista året av civilingenjörsutbildningen. 

Entreprenörskolan innebär att du läser kurser inom affärsutveckling och entreprenörskap samtidigt som du aktivt integrerar dina tekniska specialistkunskaper i ett skarpt affärsprojekt i samarbete med andra. Affärsprojektet växer fram under hösten för att vara den huvudsaklig uppgiften under våren i form av ett examensarbete.

Starta företag, utveckla affärsidé eller medverka i affärsutvecklingsprojekt

Entreprenörskolan är till för dig som efter fyra års ingenjörsstudier vid Uppsala universitet vill applicera dina tekniska kunskaper, på riktigt, i en innovativ kommersialiseringsprocess. Antingen genom att starta ett eget teknikbaserat företag, alternativt utveckla en affärsidé för ett företag i start-up fas, eller genom att medverka i ett affärsutvecklingsprojekt på ett större eller medelstort högteknologiskt företag. Genom Entreprenörskolan får du därmed möjlighet att utveckla din kreativitet och ditt intresse för teknik i den affärsmässiga riktning som du själv vill. Med hjälp av Entreprenörskolans nätverk kan du ta steget ut i företagsvärlden redan ett år innan examen.

Två studenter som pluggar tillsammans.

Upplägg

Entreprenörskolan utgörs av kursen "Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap, 30 hp" samt av ett affärsprojekt som påbörjas under kursen och som realiseras under det examensarbete som ingår i ditt utbildningsprogram.

Under hösten läser du kursen "Teknikbaserad affärsutveckling och entreprenörskap, 30 hp" som är inriktat mot teknikbaserad och hållbar affärsutveckling, marknadsanalys, samt ledning och styrning av kunskapsintensiva företag. Dessutom behandlas moment som patentering, licensiering samt avtal och förhandling. Parallellt formulerar och påbörjar du ett affärsprojekt som sen under våren utgör ditt examensarbete på 30 hp med ingenjörsmässigt djup och vetenskaplig höjd. Du registreras och examineras inom ditt studieprogram, men projektet och examensarbetet är oftast ett grupparbete som genomförs av 2-3 studenter, ibland från olika program. Syftet är att praktiskt träna och tillämpa teoretisk kunskap från kursdelen, samtidigt som den tekniska delen är avsedd för att tillämpa, fördjupa och nyttiggöra de kunskaper som du har förvärvat tidigare i din utbildning. Genom att träna på att samarbeta mellan olika tekniska kunskapsområden i projektdelen, så blir du även mer redo inför framtiden avseende den samarbetsförmåga som krävs på företag. På Entreprenörskolan stimuleras interaktion och mångsidighet, eftersom dessa anses grundläggande för att åstadkomma nytänkande och innovativa processer.

Entreprenörskolan kombinerar interaktiv undervisning, ofta i seminarieform, med praktiska tillämpningar i existerande affärsverksamheter eller i samarbete med innovationssystemets olika aktörer. Det betyder att utbildningsåret blir mycket intensivt men även rikt på erfarenheter. Exempelvis får du skapa ett podavsnitt med en etablerad entreprenör och en film om ditt affärsprojekt, för att träna dig på entreprenöriellt relationsbyggande, kommunikation och storytelling. Du får en bred förståelse för olika former av entreprenörskap och innovationsprocesser, samt deras villkor och realisering genom mellanmänskliga samarbeten. Inte minst Sveriges internationella konkurrensfördel - hållbarhet - inkluderas som svar på de nya krav som ställs på morgondagens företag.

Entreprenörskolan består av ett lärarlag från avdelningen för Industriell Teknik, under ledning av universitetslektor och docent Annika Skoglund. 

Få en in blick i vad man lär sig genom Entreprenörskolan via denna poddintervju med Annika Skoglund.

Mer info och Anmälan

KURSANSVARIG
Annika Skoglund

ANMÄLAN
Sök till Entreprenörskolan genom att logga in via ditt studentkonto på antagning.se och sök fram kurspaketet "Entreprenörskolan, 60 hp" vid Uppsala universitet. Glöm inte att ansökan kräver att du även skickar in ett personligt brev samt CV till ansvarig lärare på Entreprenörskolan: 
annika.skoglund@angstrom.uu.se

Studenter berättar

Så här beskriver några studenter sina erfarenheter av Entreprenörskolan: 

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-04-06