Hälsningar från alumner och studenter

ALUMNER

Farangis arbetar som Global Champion Trainee på Scania

Hej! Jag heter Farangis och fick direkt efter mitt år på Entreprenörskolan arbete på Scania som Global Champion Trainee inom utveckling och forskning. Just nu arbetar jag med autonoma lösningar där jag sitter med i ett av Scanias affärsstrategiteam. Jag gick civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle på Uppsala Universitet, och valde att avsluta det femte utbildningsåret på Entreprenörsskolan. Mitt mål när jag avslutade min utbildning var att arbeta med någon form av teknikbaserad affärsutveckling och det var därför jag gick Entreprenörsskolan, för att läsa kurser där jag fick kombinera teknik och business. I mitt arbete idag är de kurserna högst relevanta och mitt sista år på universitetet har varit otroligt givande!

Martin Nordqvist är Affärschef på Cenvigo AB

Mitt namn är Martin Nordqvist och jag är Affärschef på Cenvigo AB, ett nybildat företag som arbetar för att innovera äldrevården. Jag fick det här jobbet genom Entreprenörsskolans företagsnätverk, vilket var tur i Coronatider! På Uppsala Universitet läste jag, förutom Entreprenörsskolan, ingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle, samt Företagsekonomi.  Affärschef på ett startup är ett otroligt spännande arbete som innebär allt från att sköta det administrativa till det tekniska - anställningar till avslut. Parallellt med detta har jag tillsammans med en annan UU alumn startat ett eget företag, BoarSim AB, som är i sin linda. Lärdomarna från Entreprenörskolan tillsammans med tidigare studier gav en gedigen grund att stå på - färdigheter att tackla problem och hitta lösningar på sätt som tvingar en att tänka utanför en ingenjörs världsbild. 

STUDENTER

Temis Martinez går sista året på Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Hallå där! Mitt namn är Temis Martinez och jag går sista året på Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Just nu skriver jag mitt examensarbete för företaget Aneheim Consulting tillsammans med två IT-studenter, examensarbetet blir så mycket roligare när man är fler! Tack vare Entreprenörskolan har jag fått lära mig mycket om ämnen som inte är traditionellt "ingenjöriga" men som jag med säkerhet kommer ha användning av i framtiden. Dessutom har jag fått träffa nya liksinnade människor under mitt sista år och fått en extra "nisch" i min utbildning som får mig att sticka ut i mängden. Hoppas vi ses!

Petter går sista året på civilingenjör i kemiteknik med inriktning materialvetenskap

Mitt namn är Petter och jag läser mitt femte år på Entreprenörskolan och kommer i juni att bli klar civilingenjör i kemiteknik (inriktning materialvetenskap). Just nu gör jag mitt examensarbete hos företaget Altris där jag kikar på end-of-life-alternativ för natriumjonbatterier och hur beslutsfattande i hållbara företag kommer att ske i framtiden. Utöver att läsa på Entreprenörskolan sitter jag som ledamot i Uppsala Universitets konsistorium och är ledamot i Sveriges förenade studentkårer. Tidigare har jag drivit en E-handel vid sidan av studierna och har även varit ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Om ni, som jag, känner att ni hellre jobbar lite mer strategiskt, översiktligt och utvecklande än vad många klassiska ingenjörsjobb nischar in sig på så tror jag att Entreprenörskolan blir perfekt för er! Jag har redan innan examen fått arbete som affärskonsult på Releye i Stockholm, och börjar där i augusti. Det hade nog inte varit möjligt utan att ha gått Entreprenörskolan!

Senast uppdaterad: 2021-02-24