Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

Vill du vara med och ta fram morgondagens produkter? Vill du lära dig hela processen i att utveckla ny teknik från idé till färdig produkt? Vill du förverkliga dina idéer genom att arbeta med produktutveckling i samarbete med näringslivet? Det kan bli verklighet om du läser till ingenjör i maskinteknik vid Uppsala universitet.

Programmet i maskinteknik ger dig goda kunskaper i traditionell maskinteknik. Du får också en helhetsbild av alla led från kundbehov till tillverkning av nya produkter. I många av våra kurser används systematiskt datorstöd, främst 3D (tre­dimen­sionella)-CAD (Computer Aided Design). Du läser de avslutande kurserna i produktutveckling i samarbete med industrin. Allt detta ger dig en bra grund att stå på inför dina framtida utmaningar som yrkesverksam maskiningenjör.

OM PROGRAMMET

Utbildningen till ingenjör i maskinteknik kan delas in i tre block:

  • matematik
  • tekniskt basblock
  • ingenjörskompetens

Matematiken ger dig den grund du ­behöver för de båda andra blocken.

I det tekniska basblocket läser du ­tra­ditionella maskiningenjörsämnen som datorstödd konstruktion, mekanik, hållfasthetslära, maskinelement och tillverkningsteknik. Du arbetar med samma CAD/CAM (Computer Aided Manufacturing)-system som många ledande industriföretag använder.

I blocket ingenjörskompetens får du lära dig kommunikation, kreativitet och kvalitet. Du får perspektiv på ingenjörens roll och ansvar i ett modernt samhälle i kurser som till exempel kvalitetsteknik, miljöteknik och ekonomi samt även i ditt examensarbetet.

Produktutveckling är den process som följer en produkts olika stadier från idé över konstruktion och tillverkning tills att den har tjänat ut hos kunden och det är dags för återvinning. En produkts design är ofta lika viktig som hur dess funktion.

I kursen Produktutveckling och design får du en första inblick i hur formgivning av produkter går till. Du kan också välja att läsa ett antal icke-tekniska kurser som till exempel språk, humaniora, ekonomi eller juridik. Det finns även möjlighet att bredda dina kunskaper inom ingenjörsområdet med kurser från övriga ingenjörsprogram.

EXAMEN

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen vilket är en yrkesexamen.

OM UNDERVISNINGEN

Det första året varvas föreläsningar, ­lektioner och laborationer. Under senare delen av utbildningen blir det fler seminarier och projektarbeten. Som student på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik får du en verklighetsrelaterad utbildning. Du får jobba konkret med projekt utifrån produktspecifikationer, på samma sätt som inom industrin. Du använder också programvaror som en maskiningenjör använder sig av i arbetslivet.

Vi gör ofta studiebesök på olika företag för att se hur teorin från utbildningen kan användas i praktiken. Du får också lyssna på gästföreläsare från organisationer och företag som berättar om sina yrkes­erfarenheter. I några av spetskurserna undervisar också gästlärare från näringslivet.

Senast uppdaterad: 2021-05-12