Docenturföreläsning: Hållbar affärsutveckling – Hållbarhetsstrategier och verksamhetsstyrning i industriella organisationer

  • Datum: –14.00
  • Plats: Zoom (se länk nedan)
  • Föreläsare: Ekonomie doktor Mathias Cöster
  • Arrangör: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
  • Kontaktperson: Mathias Cöster
  • Docentföreläsning

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet Industriell teknik.

Sammanfattning: Om en industriell organisation skall integrera hållbar utveckling i såväl långsiktiga strategier som operativ verksamhet, är det kritiskt att också utveckla verksamhetsstyrningen. I den här föreläsningen presenteras grundläggande samband mellan organisationers mål, strategier och verksamhetsstyrning. Med utgångspunkt i det ges exempel på utmaningar och möjligheter som en industriell organisation kan möta vid realisering av en verksamhetsstyrning för hållbar utveckling.

Föreläsningen är ett lärarprov för att bli antagen som docent. Den varar 40-45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Ordförande: professor Enrico Baraldi

Docenturnämndens representant: professor Jan Isberg

Välkomna att delta via Zoom!
Mötes-ID: 68887601361

Senast uppdaterad: 2022-03-21