Välkommen till avdelningen för Kvalitetsteknik!

Kajen utanför Campus Gotland. Foto: Maria Fredriksson
Kajen utanför Campus Gotland. Foto: Maria Fredriksson

Avdelningen för Kvalitetsteknik är en del av Institutionen för Samhällsbyggnad och Industriell teknik vid Uppsala universitet.

Vi är en liten avdelning som arbetar med både undervisning och forskning. Hela avdelningen befinner sig på Campus Gotland i Visby.

Vi erbjuder ett brett utbud av program och fristående kurser som genomsyras av hållbarhet med målet att skapa långsiktigt hållbara  företag och organisationer inom ett brett spektrum av verksamheter, allt från besöksnäring till utveckling och produktion av varor och tjänster.
Vi erbjuder program och fristående kurser på campus såväl som distansutbildning vilket ger en unik möjlighet för vidareutbildning för personer som inte har möjlighet att  ta del av dessa på vårt underbara internationella campus mitt i världsarvet Visby. 
Programmen och fristående kurser på campus har stor lokal förankring, vilket ger en unik möjlighet att samtidigt med studierna få i en gedigen erfarenhet från näringsliv och offentliga organisationer. Något som kommer att uppskattas av era framtida arbetsgivare.
Är ni intresserad av en internationell miljö med studenter från olika delar av världen och där undervisningen ges på engelska så finns detta på campus inom Hållbar Destinationsutveckling.