Vår utbildning

Programmen är delvis internationella, men vi erbjuder också program och kurser på svenska som börjar med lokal förankring, vilket ger en unik möjlighet att få en gedigen erfarenhet från företag och offentliga organisationer samtidigt som studierna. Något som kommer att uppskattas av dina framtida arbetsgivare

Sten vid strandpromenaden i Visby. Foto: Maria Fredriksson
Sten vid strandpromenaden i Visby. Foto: Maria Fredriksson

Kandidatprogrammet Ledarskap, Kvalitet och Förbättring

Kandidatprogrammet Ledarskap, kvalitet och förbättring ger dig  kunskap och erfarenhet av att leda och driva utvecklings- och förbättringsarbeten inom företag och organisationer mot långsiktiga hållbara mål. Programmet ger dig en bred kunskap allt från ledarskap på individ- och gruppnivå till de processer, metoder och verktyg som behövs för utveckling av verksamheter.

Mer information
 

Distansutbildning som leder till examina inom området finns i form av fyra kurspaket (A, B, C1 och C2). Länk till kurspaket A

Aktiva studenter på LKF-programmet. Foto: Annika Henningsson
Foto: Annika Henningsson

Högskoleingenjörsprogrammet Industriell utveckling

Högskoleingenjörsprogrammet Industriell utveckling är ett nytt spännande program som ger en bred och utvecklande ingenjörsutbildning med kunskap och verktyg för att aktivt bidra till att utveckla framtidens produkter och dess produktion. Detta för att uppnå  miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet.

Mer information 

Hållbar destinationsutveckling

Det internationella (engelskspråkiga) Master- och magisterprogrammet Hållbar destinationsutveckling ger möjlighet till valfrihet att välja studier inom området på ett år eller två år beroende på vad du känner för. Inom utbildningen som är tvärvetenskaplig kan du fördjupa dig inom tre områden beroende på intresse: entreprenörskap, kulturarvspolitik och naturbaserad destinationsutveckling. 

Utbildningen ger dig en bra grund för att arbeta med hållbar regional- och destinations-utveckling ur många perspektiv inom företag och organisationer. Varför inte skapa ditt egna företag som erbjuder hållbara erbjudanden inom besöksnäring och turism. 

Mer information

Kurser

Utöver programmen ger vi också olika kortare utbildningar i form av kurser: 

Fristående kurser på Campus: Inom ett antal områden t.ex. Ledarskap och Coachning, Projektledning, Hållbar utveckling och CSR och Kvalitetsteknik.

Fristående kurser på distans inom många områden såsom te x: Ledarskap och coachning, Ledarskap och kommunikation, Ledarskap och Konflikt, Kvalitetsutveckling, Six Sigma, Lean management, Projekt och ledning, Verksamhetssystem och ledning, Hållbar utveckling, Förändringsledning, Ledarskap och kultur m.m. 

Uppdragsutbildningar ges av avdelningen och sker i samarbete med olika organisationer som uppdragsgivare, såväl lokalt som regionalt.