Kvalitetsteknik

Avdelningen för kvalitetsteknik befinner sig på Campus Gotland i Visby. Vi arbetar med hållbar utveckling ur olika aspekter med målet att skapa långsiktigt hållbara företag och organisationer inom ett brett spektrum av verksamheter, allt från besöksnäring till utveckling och produktion av varor och tjänster.

Om oss

OMSTÄLLNING TILL HÅLLBARHET KRÄVER HOLISTISKT PERSPEKTIV

Venn-diagram: tre dimensioner av hållbarhet; miljö, social och ekonomisk

Vi tar ett holistiskt perspektiv kring utveckling av verksamheter. Vårt arbete grundar sig i fokus på intressenter, vilket inkluderar alla de som kan påverka eller påverkas av en verksamhet i form av bland annat kunder, medarbetare, organisationer samhälle, kommande generationer och naturen.

Studenter sitter vid ett bord och pluggar tillsammans.

VILL DU VARA MED I FÖRÄNDRINGSARBETET?

Vi erbjuder program och fristående kurser både på distans och på plats här vid vårt underbara internationella campus mitt i världsarvet Visby. 

Se våra kurser och program

Senast uppdaterad: 2023-06-26