Vår forskning

Det bedrivs flera forskningsprojekt vid avdelningen för kvalitetsteknik som knyter an till olika aspekter av hållbarhet och hållbar destinationsutveckling. Forskning inom hållbarhet handlar bland annat om att skapa långsiktigt hållbara organisationer. Forskning med fokus inom hållbar destinationsutveckling handlar om att skapa destinationsupplevelser som berikar lokalsamhället ekonomiskt, socialt och minimera påverkan på miljön.

Vid avdelningen bedrivs även forskning om kvalitetsteknik med process- och intressentfokus. Det involverar bland annat organisatorisk utveckling och mognad med målet att förbättrat hållbarhetsfokus och prestanda.

Lista på våra forskningsprojekt (länk till artikel längre ner på sidan)

FORSKARSKOLA

I januari 2021 startar Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling, belägen på Campus Gotland. Forskarskolans främsta uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar. Forskarskolans forskningsprojekt tar sin utgångspunkt i lokala hållbarhetsutmaningar på Gotland. Samtidigt är forskarskolan integrerad i den befintliga forskningsmiljön och nätverk för att garantera internationell excellens.

Inom forskarskolan drivs fem unika forskningsprojekt där olika institutioner samverkar. Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik deltar i två av forskarskolans projekt:

 • Hållbar destinationsutveckling
 • Gotlands hållbara energiomställning: resurser behov och planering

Läs mer om forskarskolan på Campus Gotland.

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT

 • Hållbara verksamhets- och ledningssystem
 • Synergier mellan kvalitetsutveckling och hållbar utveckling utifrån ett processbaserat systemperspektiv.
 • Kvalitetsutveckling i högre utbildning.
 • Kvalitetstekniska arbetssätt och verktygs användande inom organisationer.
 • Organisatoriskt lärande och lärprocessers betydelse för kompetensutveckling.
 • Kvalitetsutveckling och hållbara utvecklingsmodeller. 
 • Forskning inom ledarskap, kommunikation, förändrings- och projektledning samt gruppdynamik (framför allt inom lean-konceptet)
 • Hållbar destinationsutveckling
 • Hållbara byggmaterial
Senast uppdaterad: 2021-02-23