Lean-implementering i tjänsteorganisationer med fokus på etik och ledarskap

Forskningen bedrivs som doktorandprojekt av Mia Ljungblom

Organisationer inom alla branscher pressas att bli mer effektiva och framgångsrika vilket ofta innebär att öka produktion och minska kostnader. För att lösa denna ekvation används olika förbättrings och kvalitetsmodeller. Ett exempel är Lean som under mer än 25 år har används i västvärlden för att förbättra verksamheter med varierande resultat.

Lean kommer från Toyota Production System (TPS), som framgångsrikt används av Toyota till att bli en av de största biltillverkarna i världen. TPS utvecklades till The Toyota Way som lanserades på 2000-talet och hade också börjas benämnas Lean. Lean består av två principer- Ständiga förbättringar och Respekt för människan som tillsammans ska reducera slöserier och addera värde i en organisation.  

Organisationer över hela världen försöker nå samma resultat som Toyota och försöker hitta arbetssätt, metoder och verktyg för att implementera Lean, ofta genom all den litteratur som finns i ämnet. Faktum är dock att de flesta organisationerna utanför Toyota misslyckas och ingen organisation har lyckas nå den framgångssaga som Toyota skapat. Studier visar att uppnådda resultat inte når de förväntningar man satt eller består över tid. Mindre än 10% av Lean satsningar finns kvar efter tre år. 

I min forskning försöker jag finna förståelse varför det är så svårt att lyckas med Lean i väst.

Senast uppdaterad: 2021-09-16