Om avdelningen för kvalitetsteknik

Avdelningens ämnesområde, hållbar verksamhetsutveckling, kan beskrivas som kvalitetsutveckling för hållbar utveckling – att göra rätt sak på rätt sätt, vilket har sin utgångspunkt i kvalitetsteknik. Vi arbetar med att använda och utveckla principer, arbetssätt och verktyg från kvalitetsteknik för att uppfylla intressentbehov i ett vidare perspektiv. 

Den största delen av vår verksamhet är undervisning men här bedrivs även forskning inom ett brett ämnesfält som spänner över olika arbetssätt och verktyg från kvalitetsteknik till olika aspekter av ledarskap och styrning. Gemensamt för båda delarna är en hög grad av samverkan med det omgivande samhället, inte minst lokalt här på Gotland. 

Senast uppdaterad: 2022-02-02