Bli en del av vårt team av kompetenta och engagerade medarbetare

Hos oss på avdelningen för kvalitetsteknik har du möjlighet att arbeta med både utbildning, forskning och samverkan med särskilt fokus på hållbarhetsperspektiv. Avdelningen är relativt liten och du blir automatiskt en betydelsefull del av gruppen. 

När vi har lediga tjänster utannonserade hittar du dem på institutionens sida över lediga tjänster. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för att visa intresse.

Fyra stenar staplade på varandra, på en klippa vid havet.

Möt universitetsadjunkt Mia Ljungblom

Unik miljö på många sätt

Hela avdelningen befinner sig på Campus Gotland som är en integrerad del av Uppsala universitet, Nordens äldsta och ett av världens 100 högst rankade lärosäten. Här bedriver ett 20-tal institutioner delar av sin verksamhet, varav en helt och hållet. Både utbildningarna och forskningen lockar studenter och forskare från hela världen. Samtliga vetenskapsområden är representerade vilket ger en unik internationell, småskaliga, mång- och tvärvetenskaplig miljö.

Vid Campus Gotland finns en strategisk satsning på att utveckla utbildning, forskning och samverkan med fokus på hållbar utveckling och utvecklingspotentialen för att vara innovativa och banbrytande inom området bedöms som stor. Här finns idag 12 utbildningar med hållbarhetsfokus och 6 större forsknings- och samverkansprojekt inom ett antal hållbarhetsområden som exempelvis energiomställning, destinationsutveckling och naturresursförvaltning. Regionen är i högsta grad engagerad och det pågår mycket samverkan  med universitetet. Man har som mål att bli en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor och är en nationell pilot i omställningen till ett hållbart energisystem.

Sen är förstås läget unikt med sin placering i världsarvsstaden Visby på en ö mitt i Östersjön!

Upplagt för samverkan

På Campus Gotland finns alla förutsättningar för att jobba tvärvetenskapligt. Som anställd hos oss får du närhet till andra vetenskapsområden med möjlighet att skapa synergier och samarbeten. 

Det är lätt att samverka internt då man känner lika stor tillhörighet till kollegiet vid campus som till sin institution/avdelning. Här möts man naturligt och det råder en social och öppen kultur.  Med en stor ämnesbredd och många gemensamma beröringspunkter finns det mycket att prata om. Även om förutsättningarna att jobba tvärvetenskapligt likväl finns i Uppsala så gör småskaligheten och miljön vid Campus Gotland att det i större utsträckning sker här.

Samverkan av olika slag är även stor med omvärlden, inte minst lokalt med region Gotland. Det finns många upparbetade nätverk vilket kan underlätta dina framtida utbildnings- och forskningsprojekt.

Läs mer om den samverkan som bedrivs på avdelningen
Läs mer om samverkan på Campus Gotland

Professionell och innovativ undervisning

Utbildning är vårt huvuduppdrag och våra studenter är vår inspiration. Våra anställda är dedikerade att utbilda våra studenter så att de bäst rustas för att lösa några av samhällets största utmaningar för en hållbar omställning. Hos oss blir du en del av ett kreativt kollegium av lärare som strävar efter att optimera undervisningen så att kunskapen når fram och utvecklas vidare.  Läs exempel med projektet "Vägar till bättre virtuella klassrum".

Studiemiljön på Campus Gotland är småskalig vilket främjar goda kontakter både studenter och lärare emellan.  Utöver engagerade och duktiga lärarkollegor både vid avdelningen och på campuset får du tillgång till centrumbildningen Swedesd Learning Lab som erbjuder särskilt pedagogiskt stöd för lärare för undervisning inom hållbar utveckling. 

Inom teknisk- naturvetenskapliga fakulteten pågår ett omfattande arbete kring pedagogisk utveckling där våra lärare kan delta i nätverk och kurser för pedagogisk vidareutbildning, idka didaktisk forskning  och bli befordrade till excellenta lärare.

Senast uppdaterad: 2022-03-07