Samverka med oss!

Sedan vi startade vår verksamhet på Campus Gotland 2013 har vi satsat på långsiktiga samverkansrelationer med målet att ge goda effekter för oss såväl som lokalsamhället på Gotland. Vi har idag många formella såväl som informella samverkansnätverk och -partners, inte minst med lokala aktörer men även många andra. 

Har du idéer eller funderingar på att samverka med oss, tveka inte att kontakta oss! Se nedan exempel på hur vi kan samverka

Forsknings- och utbildningssamverkan

Vi är väldigt intresserade av att samverka med externa aktörer för att bidra till största möjliga samhällsnytta. Ni kan ge oss och våra studenter nya perspektiv och frågeställningar och vi kan ta fram viktiga kunskaper som understödjer eran verksamhet, kontakt med framtida potentiella medarbetare, ny inblick på er verksamhet med möjlighet till innovativa idéer. Det finns en växelverkan mellan samverkan inom utbildning och forskning vilket många gånger kan vara startskottet till ett forskningsprojekt.

Exempel på samverkansformer för utbildning är projektbaserade kurser, examensarbete, gästföreläsningar och studiebesök.

För forskningsprojekt finns det två möjliga samarbetsformer, uppdragsforskning och samverkansforskning. Hur dessa former skiljer sig åt kan du läsa mer om här:
Uppdragsforskning och samverkansforskning
 

Alumn – håll kontakten, bli involverad och samarbeta med oss

Vi välkomnar alla våra alumner att hålla kontakten - du är en viktig del av oss. Ditt engagemang berikar yrkeserfarenheten hos nuvarande studenter och ger oss en kontakt till fler samverkansmöjligheter. Är du inte redan med i Uppsala alumnnätverk så gå med där. Det är öppet för alla som är eller har varit student eller jobbat vid Uppsala universitet och hjälper oss att hålla kontakten. Uppsala universitets LinkedIn-grupp är också en bra kanal för att hitta igen andra som läst samma program som du eller något annat program med koppling till kvalitetsteknik och hållbar verksamhetsutveckling.

Har du läst master eller magisterprogram i hållbar destinationsutveckling finns en programförening inom Uppsala alumnnätverk – gå gärna med i den.

För dig som läser eller har läst kvalitet och ledarskap hos oss finns en Facebook-grupp - gå gäna med i den.
 

Livslångt lärande – vi erbjuder uppdrags- och vidareutbildning

Se till att ni har tillgång till den senaste kunskapen och kompetensen i er verksamhet. Tillsammans med er kan vi ta fram kurser som passar era förutsättningar och behov. Utöver uppdragsutbildningar och befintliga kurser och program kan vi även erbjuda föreläsningar och seminarier. Läs mer om uppdragsutbildning på avdelningen för uppdragsutbildnings webb. 

Aktuella uppdragsutbildningar

Hållbar utveckling och CSR, 5hp
Kvalitetsteknik – att arbeta med systematiskt förbättringsarbete, 5hp
Processförbättring för Hållbar utveckling, 5hp
 

Ordinarie utbildningsutbud

Se vårt ordinarie utbildningsutbud. För en del utbildningar gäller särskild behörighet men du kan också ansöka om prövning om reell kompetens.

Senast uppdaterad: 2021-10-07