Sustainable Destination Development Alumni Association

SDD Alumni Association bildades i februari 2021. Vårt syfte är att stärka länken mellan tidigare och nuvarande studenter och mellan tidigare studenter och universitetet.

Detta betyder:

  • mellan tidigare studenter, mellan tidigare och nuvarande studenter,
  • och mellan tidigare studenter och de institutioner som är inblandade i programmet.
  • mellan alumner, nuvarande studenter och forskare, företag, icke-statliga organisationer, etc kopplade till ämnet SDD.

Därigenom underlättar föreningen nätverksbyggande med externa intressenter kopplade till hållbar destinationsutveckling. Några gånger per år anordnas aktiviteter för medlemmarna till exempel i form av gästföreläsningar.

Kommande aktiviteter annonseras i alumnnätverket.  Medlemskapet är gratis men du kommer att få våra nyhetsbrev och all annan viktig information via e-post! Du kan registrera dig även om du inte har examen än. Minimikravet för att bli medlem i vår förening är 30 hp i SDD programmet.

Registrera dig här

I samband med att du registrerar dig får du också gärna söka medlemskap i vår LinkedIn-grupp  som är ytterligare en kommunikationsväg i vårt samarbete.

Om du är en framtida student och vill veta som händer på programmet och i Visby, gå med i vår facebook grupp.
 

Kontakta SDD alumnföreningen

Vill du komma i kontakt med ansvariga för föreningen?

E-post: sdd-alumni@uu.se

Här är vår styrelse för verksamhetsåret 2021:

  • Mareike Schaub, ordförande
  • Lukas Weyh, skattmästare
  • Chantal Runte, ledamot
  • Eveliina Anttila, ledamot
  • Marije Poort, ledamot
     

Föreningens stadgar och mötesDOkUMENT

(Bara tillgängliga för medlemmar)

Senast uppdaterad: 2021-05-21