Våra utbildningar

Hos oss kan du utbilda dig inom hållbar verksamhetsutveckling, vilket kan beskrivas som kvalitetsutveckling för hållbar utveckling. Målet är att skapa långsiktigt hållbara företag och organisationer inom ett brett spektrum av verksamheter, allt från besöksnäring till utveckling och produktion av varor och tjänster.

Vi har stor utbildningsverksamhet med många program och kurser på både grundläggande och avancerad nivå. Några ger vi på distans men de flesta äger rum på plats här vid Campus Gotland. Nytt från och med höstterminen 2022 är att alla våra program kommer vara öppna även för internationella sökande och därmed ges på engelska.

Program

Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet – förbättring, 180 hp

Kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring vänder sig till dig som vill arbeta med utvecklings- och förbättringsarbeten inom företag och organisationer. Du studerar arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling och lär dig att systematiskt identifiera och analysera problem. Den kunskapen får du sedan träna på att använda för att förbättra och upprätthålla en hög nivå i processer och arbetssätt. Det här gör du från dag ett i tät kontakt med olika aktörer i det omgivande samhället.

Läs mer om kandidatprogrammet i ledarskap – kvalitet - förbättring på universitetets utbildningssida
 

Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik, 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik ger dig breda kunskaper inom industriell teknik med omfattande förståelse för hur hållbarhet kan användas i arbetet med att utveckla framtidens produktion. Du lär dig bland annat att förbättra olika processer inom verksamhetsstyrning, logistik och produktionsledning. Det innebär att du kommer kunna skapa mer effektiva flöden mellan olika aktiviteter i ett företag.

Läs mer om högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik på universitetets utbildningssida.
 

Magister- och masterprogram i hållbar destinationsutveckling

Turistdestinationer över hela världen står inför stora utmaningar. Med färre besökare hotas deras ekonomi, med fler besökare hotas deras sociala, kulturella och ekologiska hållbarhet. Hur blir besök hållbara? Vad krävs för att åstadkomma hållbara besöksplatser och hur kan vi säkerställa att de fortsätter att vara det? Magisterprogrammet i hållbar destinationsutveckling, med inriktning mot hållbara naturbaserade destinationer vänder sig till dig som vill utveckla gränsöverskridande, internationella nyckelkompetenser inom detta område.

Programmet har tre inriktningar; entreprenörskap, kulturarvspolitik och naturbaserad turism. På magisterprogrammet väljer du en av inriktningarna redan från början och på masteprogrammet två av dem under utbildningen.

Fokus på hållbar utveckling

Vid Campus Gotland finns en strategisk satsning på att utveckla utbildning, forskning och samverkan med fokus på hållbar utveckling. Här får du en unik kunskapsmiljö med engagerade forskare och lärare som arbetar med hållbarhet ur ett brett, kritiskt och gränsöverskridande perspektiv, i nära samverkan med olika aktörer i samhället.

Utöver våra utbildningsprogram finns 8 andra program med hållbarhetsfokus på Campus Gotland. Här bedrivs också 6 större forsknings- och samverkansprojekt inom ett antal hållbarhetsområden som exempelvis energiomställning, destinationsutveckling och naturresursförvaltning.

I lärandelabbet för hållbar utveckling (ESD Learning Lab) möts studenter och lärare över program- och ämnesgränserna. Här testas nya lärandeformer för att möta vår tids stora utmaningar.

Läs mer om hållbar utveckling på Campus Gotland
Läs mer om lärandelabbet för hållbar utveckling

GODA KONTAKTER OCH VIDGADE PERSPEKTIV

Se filmen där två av våra studenter delar med sig av sina upplevelser av studierna och studentlivet:

Utbildning är vårt främsta uppdrag och våra studenter är vår inspiration. Våra lärare är dedikerade att utbilda våra studenter så att de bäst rustas för att lösa några av samhällets största utmaningar för en hållbar omställning. De strävar ständigt efter att optimera undervisningen så att kunskapen når fram och utvecklas vidare.  

Studiemiljön på Campus Gotland är småskalig vilket främjar goda kontakter både studenter och lärare emellan. Här blir varje student sedd och bekräftad och det finns lång erfarenhet av att stödja studenters individuella lärprocess. Andelen lärarledd tid är stor.

Det finns ett stort inslag av samverkan med omgivande samhälle i utbildningarna, inte minst med lokal förankring. Detta ger dig värdefull erfarenhet och kontakter inför arbetslivet.  

Campus Gotland är Uppsala universitets mest internationella miljö där flera av utbildningarna lockar en stor andel internationella studenter. Sammanlagt är ungefär en femtedel av studenterna från andra länder. Oavsett om du läser ett internationellt program eller inte så möter du studenter från hela världen.

Såväl föreläsningssalar som bibliotek, kår, studentservice, caféer och sandstränder finns samlade på bekvämt gångavstånd. Detta gör att det finns många kontaktytor till studenter från andra utbildningar som vidgar dina perspektiv och berikar din studietid.

Läs mer om studentlivet på Campus Gotland

Tre bilder: en lärare som undervisar, studenter sitter på ett utecafé, Gotländsk strand med blå himmel.
Senast uppdaterad: 2022-03-21