Uppsats om kartläggning av lovskolan uppmärksammas

2022-07-28

Emma Ackemar Ekström och Aurora Olin intervjuades i P4 Gotland 7 juli om sin examensuppsats som handlar om kvalitetsutvecklingen av lovskolan. 

Uppsatsen fullständiga titel är: "Kartläggning av kvalitetsutveckling av lovskola – En fallstudie genomförd på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen" och den är Emmas och Auroras examensarbete inom kandidatprogrammet Ledarskap – Kvalitet – Förbättring. Kartläggningen är genomförd i samarbete med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen på Region Gotland.

Läs mer om kandidatprogrammet i Ledarskap – Kvalitet – Förbättring på universitetets utbildningssida

Last modified: 2023-06-26