Institutionen deltar i kompetenscentrum för hållbara energisystem

2022-03-28

Atomkärna och solcellspanelUppsala universitet har fått i uppdrag att koordinera två nya kompetenscentrum inom hållbara energisystem, ett inom solenergi och ett inom kärnteknik. Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik är medsökande och kommer att delta inom båda kompetenscentrumen 2022-2026.

Två av institutionens avdelningar, byggteknik och byggd miljö samt industriell teknik, deltar i kompetenscentrumen. Medverkan inom kompetenscentrumen passar väl in i verksamheten och kommer att ge möjlighet till samverkan inom andra forskningsprojekt på avdelningarna.

SOLVE (Solelforskningscentrum Sverige)

Avdelningen för byggteknik och byggd miljö deltar i SOLVE med en doktorand och tre seniora forskare. Avdelningen medverkar inom två delområden:

  • Regional och nationell planering av utbyggnad av solcellssystem med avseende på markanvändning och effektivt utnyttjande av infrastruktur.
  • Integreringen av solcellssystem i byggnaders och bebyggelsens olika energisystem.

Projektledare vid avdelningen: Joakim Widén och Joakim Munkhammar
Koordinator för SOLVE: Marika Edoff (Institutionen för materialvetenskap)

ANItA (Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning)

Avdelningen för industriell teknik deltar i ANItA med en doktorand, en postdoktor och en senior forskare. Avdelningens medverkan i ANItA fokuserar på implementeringen av små modulära reaktorer och effekten av serieproduktion av kärnkraftsbyggen. Inom projektet undersöks om små och medelstora reaktorer kan vara en lösning för energiproduktion utan kol.

Projektledare vid avdelningen: Marcus Lindahl
Koordinator för ANItA: Ane Håkansson (Institutionen för fysik och astronomi)

Läs mer kompetenscentrumen

Uppsala universitets pressmeddelande: ”Uppsala universitet får kompetenscentrum inom solenergi och kärnteknik”

Intervju med Marika Edoff om SOLVE ”Uppsala universitet blir nod i solenergiforskning”

Intervju med Ane Håkansson om ANItA ”Kompetenscentrum inom kärnteknik i startgroparna”

Energimyndighetens satsning på kompetenscentrum på myndighetens webbplats

Senast uppdaterad: 2023-06-26