Säkrare energi med samordnad el- och värmeproduktion

2022-04-04

Genom att lägga om och samordna produktionen av el och värme skulle Sveriges energisäkerhet kunna höjas och elnätets stabilitet stärkas. Med omläggningen skulle man också kunna minska användandet av biomassa, vilket skulle vara bra för biodiversiteten. Det är slutsatserna i en ny sammanläggningsavhandling av Svante Monie, doktor i teknisk fysik med inriktning mot byggd miljö.

Läs hyheten på www.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-06-26