SOLVE och ANItA på IVAs 100-lista

2022-05-10

Nu presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. De utvalda forskningsprojekten på temat teknik i mänsklighetens tjänst bedöms vara redo att kunna nyttiggöras inom en snar framtid.

Åtta av de totalt 70 projekten på listan bedrivs vid Uppsala universitet. Listan innehåller bland annat kompetenscentrumen SOLVE och ANItA som institutionen deltar i.

Läs mer

IVAs 100-lista 2022

Nyheten "Åtta forskningsprojekt från Uppsala universitet på IVAs 100-lista"

Nyheten "Institutionen deltar i kompetenscentrum för hållbara energisystem"

Senast uppdaterad: 2023-06-26