Effektiv byggnadsteknik visas på explanatorium

2022-06-09

Ångström Explanatorium invigdes 4 maj och är en interaktiv utställning där besökaren får utforska naturvetenskapliga och tekniska fenomen. Alla institutioner på Ångström deltar i utställningen. Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik har medverkat med en monter om effektiv byggnadsteknik.

Foto: Sami Vihriälä

Beatriz Nestares och Farshid Shadram från institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, har tillsammans med professor Joakim Widén tagit fram modeller av sex enfamiljshus med olika energilösningar.

Institutionens monter består av ett referenshus och fem olika situationer med exempel på både större förändringar och mindre energiförändringar. I hus nr 1 ligger fokus på att sänka temperatur och att inte spendera så mycket pengar på husets energiförbrukning. Hus nr 2 använder sig av solpaneler och är anslutet till elnätet. Hus nr 3 är inte anslutet till elnätet utan producerar sin egen elektricitet med hjälp av solpaneler och en vätgastank på baksidan. Hus nr 4 har ett extra isoleringslager, hus nr 5 är ännu mer isolerat och behöver därmed ännu mindre energi.

Farshid Shadram och Håkan Kullvén, prefekt vid ins-
titutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.
Foto: Anneli Björkman

Vad vill ni visa med er monter?
– Vi vill visa på olika situationer, exempelvis om huset använder sig av solpaneler och är anslutet till elnätet eller inte. Eller om huset producerar sin egen elektricitet med hjälp av solpaneler och har en vätgastank på baksidan och så vidare. Då kan man jämföra hur mycket energi som krävs för olika boenden, säger Beatriz Nestares.

Hur har arbetet med att ta fram montern varit?
– Det har tagit mer tid än vi trodde, speciellt arbetet med att bygga landskapet och alla byggnaderna för hand, men det har också varit väldigt kul! Vi har varit noga med att både modellerna och beräkningarna ska vara så verklighetstrogna som möjligt. Alla byggnaderna och deras energianvändning har simulerats i detalj av våra examensjobbare Emanuel Larsson och Raffaello Ljungqvist Baldesi. De fysiska modellerna motsvarar exakt de simulerade byggnaderna i skala 1:87, så det har varit en givande blandning av pyssel och exakt vetenskap, säger Joakim Widén.

Vilken byggnadsteknik är mest energieffektiv?
– Det är inte helt självklart, vilket också är en insikt att ta med sig från montern. Den byggnad som har lägst behov av köpt energi är huset som inte är anslutet till elnätet. Det är helt självförsörjande och tillgodoser hela sitt energibehov med hjälp av solceller och ett lagringssystem baserat på batterier och vätgas. Den byggnad som har lägst uppvärmningsbehov är däremot det välisolerade och lufttäta så kallade passivhuset, säger Joakim.

Hur relaterar monterns innehåll till forskning på institutionen?
– På avdelningen för byggteknik och byggd miljö forskar vi om tekniker, system och byggnadskoncept av den typ som visas i montern, men ofta med ett bredare perspektiv. Till exempel vilken energianvändning och klimatpåverkan olika byggnader har över hela sin livscykel, från materialutvinning till rivning och återvinning av byggnadsmaterial. Eller hur städers energisystem bör utformas i en framtid där vi har mängder av sådana här energieffektiva byggnader, elbilar, solceller och andra tekniker, säger Joakim.

Länkar

Läs mer om pågående forskning på avdelningen för byggteknik och byggd miljö 

Läs mer om utställningen explanatorium

Senast uppdaterad: 2023-06-26