Pris till studentuppsats inom energisystem

2022-06-29

Niklas Ahlm har tilldelats vunnit första pris i Energimarknadsinspektionens Uppsatstävling 2021 för sin uppsats inom Civilingenjörsprogrammet i energisystem.

Niklas Ahlm får första pris och 15 000 kr för sin uppsats: Laststyrning av eluppvärmning och varmvattenberedning: En studie av potentialen för hushåll att bidra till en sänkt abonnerad effekt mot överliggande elnät. 

Läs mer om Energimarknadsinspektionens Uppsatstävling på deras webbplats

Senast uppdaterad: 2023-06-26