Innovationscentret FINEST inleder projekt för en hållbar livsmedelssektor

2022-08-19

Nya sorters proteiner, vilda bär och experimentell livsmedelsframställning. Kan det vara nyckeln till en hållbarare livsmedelsproduktion? Innovationscentret FINEST tänker undersöka saken i ett fyraårigt projekt.

Tomas Lennerfors och Helena Fornstedt från intstitutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, avdelningen för industriell teknik, studerar hur livsmedelsproduktionen kan göras mer hållbar inom centrumbildningen FINEST.

Läs hela artikeln "På jakt efter en hållbar livsmedelssektor"

Senast uppdaterad: 2023-06-26