Digital tvilling för hållbar kravställning

2023-05-09

Joakim Widén, professor vid avdelningen för byggteknik och byggd miljö, har fått stöd för ett projekt om digitala tvillingar inom ramen för Vinnovas satsning ”Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor”.

Den digitala tvillingen är en virtuell kopia av byggnaden. Ingående sensorer och nyttjandedata används för att följa och anpassa drift av byggnaden till det faktiska nyttjandet. Detta bidrar till ökad hållbarhet inom bygg- och anläggningssektorn och kan leda till skarpare kravställningar för byggprojekt med avseende på lokalers nyttjande och fastigheters energiprestanda.

Läs mer om projektet ”Digital tvilling för hållbar kravställning och uppföljning av byggnaders användning, funktion och prestanda” på Vinnovas webbplats

Senast uppdaterad: 2023-06-26