Nytt projekt om solparker

2023-06-26

Joakim Munkhammar, tillsammans med Vasakronan AB, har beviljats 1,9 miljoner kronor i forskningsmedel från Åforsk för projektet "Solparker som flexibel resurs i rum och tid". Projektet syftar till att prognostisera och undersöka expansionen av solparker i Sverige, samtidigt som man utforskar deras potential att bidra till stabiliteten i elsystemet.

Senast uppdaterad: 2023-06-26