Byggteknik och byggd miljö deltar i Vinnova-finansierade DIG-IT Lab

2023-09-25

DIG-IT Lab är ett nytt kompetenscentrum vid KTH som finansieras av Vinnova och har som mål att reducera miljöpåverkan från byggnader genom digitalisering. Centret kommer att främja samarbete och omvandling av data som samlas in från byggnader för att skapa faktisk samhällsnytta.

Från Uppsala universitet och avdelningen för Byggteknik och byggd miljö deltar professor Joakim Widén och universitetslektor Farshid Shadram.

Förutom KTH och Uppsala universitet deltar Umeå universitet, Chalmers och RISE. Internationella akademiska samarbetspartners inkluderar AIT, Grenoble, Concordia, NTNU, Padua, Imperial College London, UT Sydney och UNITE! Från industrin deltar Akademiska Hus, Bengt Dahlgren, Castellum, Einar Mattsson, EQUA, Myrspoven, Noss Invest, ProptechCore, Sally-R, Schneider Electric, SISAB, Swegon och Vasakronan.

Läs mer om kompetenscentrumet i KTH:s artikel.

Senast uppdaterad: 2023-06-26