Istället för salami - vad sägs om hållbar energi?

2021-09-10

Energikällor som kol och olja är varken oändliga och eller miljövänliga. Vi människor använder dessutom så mycket energi att det påverkar klimatet. Även om många runt om i världen arbetar med att hitta nya och bättre energikällor gör tekniken ingen nytta om ingen vill eller kan använda den. För att få reda på vad människor i Sverige tycker om ny energiteknik som solceller, elbilar och energisnåla byggnader startar vi nu medborgarforskningsprojektet Energiforskarna, skriver Klas Palm, forskare och projektledare vid Uppsala universitet.

Har du varit med om att det ringt på dörren och när man öppnar står en ung människa där och säljer salamikorv, underkläder eller dammsugare (ja, de små, gröna som går att äta alltså)? Ofta är det grannens ungar som ringer på. Vi småpratar lite och slår till på en vitlöksdoftande halvmeterskorv.

Det fick några av oss forskare på Uppsala universitet att börja fundera på om man kanske skulle kunna få dessa ungdomar att inte bara lära sig försäljningsteknik utan även lära sig forskningsmetodik. Kanske skulle man kunna involvera lärare och elever i att ställa några korta frågor, samla data om viktiga frågor och få ungdomarna att i stället för att kränga underkläder och korv bidra till ny kunskap om viktiga samhällsfrågor.

För att göra slag i saken började några av oss forskare samarbeta med universitetskollegor med tradition av att samverka med skolan och elever för att skapa intresse för forskning. Vi ville gå ett steg längre och även engagera grundskoleeleverna som medforskare. Samarbetet har nu lett fram till att vi inom ramen för ett Formas-finansierat forskningsprojekt kommer att ha en metodkomponent som bygger på medborgarforskning.  Projektet handlar om att tänka in sociala komponenter i framtidens energisystem så att alla – oberoende av socioekonomisk ställning – skall känna sig inkluderade i energiomställning mot mer hållbara energisystem.

Medborgarforskningen vänder sig under hösten 2021 till lärare på mellan- och högstadier i hela Sverige. Vi erbjuder möjligheten för klasser från årskurs sex och uppåt att vara med som följeforskare inom projektet Energiforskarna. Lärarna får handledning och underlag för att diskutera forskning, forskningsmetodik, intervjuteknik, energifrågor och debatteknik. Elever erbjuds möjlighet att vara med och intervjua grannar och föräldrar och registrera svar direkt i mobiltelefonen. Vi som arbetar i projektet hoppas få in svar från hela Sverige på en helt annan kvantitativ nivå än vi annars hade kunnat få. Och dessutom är det ju ungdomarnas framtid det handlar om; då är det väl rimligt att de får möjlighet att vara med och bidra till ökad kunskap om hur vi ställer om till ett mer hållbart samhälle.

Så, om det ringer på dörren, kanske är det någon som säljer korv, underkläder eller dammsugare – eller också är det någon som vill fråga dig om hur du ser på framtidens energisystem.

Läs mer om medborgarforskningsprojektet Energiforskarna

Klas Palm är projektledare för det Formas-finansierade forskningsprojektet Hållbar eller segregerad? Energigemenskaper för en bred hållbar energiomställning. Klas arbetar som forskare på institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik vid Uppsala universitet och som koordinator för Uppsala University Sustainability Initiatives. Klas forskar på frågor om innovation, samhällsplanering och hållbar utveckling. Han har även studerat socialpsykologi och doktorerat i kvalitetsutveckling. Under flera år bodde och arbetade han både i Latinamerika och i Afrika men arbetar sedan 2016 på Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2023-06-26