Dags för Sveriges elever att bli energiforskare

2021-09-13

Nu startar projektet Energiforskarna där Sveriges elever i åldrarna 10-15 år får chansen att delta i riktig forskning. Genom att intervjua människor om förnybar energi kan eleverna hjälpa Uppsalaforskare förstå hur smarta energilösningar gör bäst nytta.

Elever ska nu få chansen att delta i forskning genom att intervjua människor om förnybar energi.

Energikällor som kol och olja är varken oändliga eller miljövänliga. Dessutom använder jordens befolkning så mycket energi att det påverkar klimatet. Runtom i världen arbetas det på att hitta nya och bättre energikällor, men om ingen vill eller kan använda tekniken gör den ingen nytta. För att ta reda på olika samhällsgruppers inställning till olika energilösningar inleder därför Uppsala universitet ett medborgarforskningsprojekt.

I projektet Energiforskarna får elever i mellan- och högstadiet intervjua grannar, vänner och familjemedlemmar om deras tankar kring förnybar energi. Förhoppningen är att få veta mer om attityder till ny energiteknik som solceller, elbilar och energisnåla byggnader. Dessutom hoppas forskarna få reda på om inställningarna skiljer sig åt beroende på var och hur människor bor.

Hoppas på många skolklasser

Klas Palm, forskare vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, är projektledare för Energiforskarna:

Projektledare Klas Palm vid institutionen för
samhällsbyggnad och industriell teknik.

– Vi hoppas att många skolklasser på mellan- och högstadiet vill hjälpa oss att samla in data som vi forskare aldrig skulle kunna åstadkomma själva. Om runt 20 barn i varje klass vill vara med och intervju kanske 10 människor var så blir det många respondenter! En sådan mängd data är ovärderlig. Det ger oss underlag för att titta på hur vi kan skapa förutsättningar för en hållbar energiutveckling i samhället som både är inkluderande och bidrar till en hållbar social utveckling.

Svaren från intervjuerna för eleverna in i ett formulär som kan nås från en smartphone eller dator. Sedan lagras svaren i en databas för att utvärderas av forskarna. Redan i vinter presenteras resultaten av undersökningen på Uppsala universitets hemsida.

Medborgarforskningsprojektet ingår i ett Formas-finansierat forskningsprojekt, Hållbar eller segregerad? Energigemenskaper för en bred hållbar energiomställning. Projektet samlar forskare vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik samt institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, liksom energirådgivare från Uppsala kommun.

Inbjudan till Sveriges lärare

Den 13 september öppnar anmälan till Energiforskarna. Då skickas även en inbjudan till alla Sveriges lärare i samhällskunskap i hög- och mellanstadiet. En lärarhandledning beskriver hur en intervjusituation läggs upp och ger tips på intervjutekniker. Klasserna bjuds också in till en tävling i att skriva debattartiklar.

– I materialet till lärarna finns en del om vad god forskning innebär. Hur ställer man frågor utan att påverka de som man frågar? Och hur kan man agera eller nå fram till de som inte är intresserade av ämnet? I förlängningen hoppas vi få mer information om hur man kan skapa engagemang och energigemenskaper inom olika socioekonomiska samhällsområden utifrån var och ens energibehov, säger Klas Palm.

Anneli Björkman

Energiforskarna

Är du intresserad av att delta? Anmäl dig via länken.
Läs mer om medborgarforskningsprojektet Energiforskarna

Senast uppdaterad: 2023-06-26