Löser innovation all världens problem?

2021-10-12

Innovation verkar vara lösningen på all världens problem. Hög arbetslöshet? - Det kan vi lösa med innovation. Klimatförändringar? - Släng in lite innovation. Ökad välfärd? - Då måste vi ha hög grad av innovation. Inkomstklyftor och fattigdom? - Mer innovation!

Krönika av Helena Fornstedt, doktorand vid avdelningen för industriell teknik. 

Men vad är det för innovation man talar om här? En innovation är något nytt som sprids och det där nya kan egentligen vara nästan vad som helst. När man talar om att innovation som en lösning specificerar man sällan vilken sort innovation man menar.

Detta kan vi fundera på med hjälp av ett exempel framlagt av historikerna Lee Vinsel och Andrew Russell. Exemplet de använder är ett företag som ofta framställs som innovativt, nämligen Apple.

I slutet av november 2018 gjorde Apple en vinst på 14,1 miljarder, och omsättningen ökade med 10,3 miljarder jämfört med föregående år. Men investerarna var inte nöjda och aktien sjönk med 7 procent. Vad kunde nu detta beror på? En anledning var att försäljningen av iPhone det året blev lägre än investerarna trott. Att försäljningen sjönk berodde delvis på sjunkande efterfrågan i Kina, men också på att Apples egna innovativa och billiga batteri-bytes-program blivit populärt.

Många Apple-användare gillade möjligheten att kunna byta batteri för en mindre peng istället för att köpa en ny telefon för en större summa pengar. Användarna kunde då lägga sina pengar på annat.

Det var också bra att telefonerna kunde användas längre och inte slängdes på en soptipp efter alltför kort tid. Dessutom innebar en minskad försäljning att mindre resurser gick åt för att producera telefoner.

Kort sagt var det här billiga batteribytena ganska bra sett från en mängd olika perspektiv. Ändå belönades inte Apple för det på aktiemarknaden. Tvärtom straffades de. När telefonförsäljningen sjönk så sjönk aktien. Detta visar på en begränsning med vårt nuvarande system. Det är svårt för ett företag med krav på ständigt ökande vinst och försäljning att agera på ett hållbart sätt som passar kunderna, men inte investerarna.

När Apple och andra företag, under dessa förutsättningar, vill satsa på innovation tvingas de främst satsa på innovationer som kan ge ökade vinster och passa kunder som har råd att betala för dem, till exempel nya smartphonemodeller. Innovationer som får saker att hålla längre eller gör dem att reparera blir då genast svårare att satsa på.

För att inte tala om innovationer som främst gynnar aktörer med lite eller inga pengar så som fattiga människor, djur, klimatsystem, skogar eller hav.

Detta ger en tydlig begränsning av vilka innovationer företag kan utveckla och det begränsar också de företagsbaserade innovationernas förmåga att lösa all världens problem.


Helena Fornstedt

Senast uppdaterad: 2023-06-26