”Forskningen inom industriell teknik kan kopplas samman med mycket av det som händer på RISE”

2021-10-18

Petter Forsberg står stadigt med en fot på institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik vid Uppsala universitet och en på Research Institutes of Sweden, (RISE). Att han har dubbla roller innebär många fördelar – både för honom själv och hans arbetsgivare.

Porträttbild av Petter Forsberg.När Petter Forsberg disputerade vid avdelningen för industriell teknik för snart tre år sedan blev han erbjuden att stanna kvar och undervisa. Ungefär samtidigt blev han också erbjudan en tjänst som forskare vid avdelningen för systemomställning och tjänsteinnovation på RISE. Istället för att behöva välja en av arbetsplatserna kunde Petter tacka ja till båda.

– Båda arbetsgivare var öppna för möjligheten att jag delade min tjänst. Jag kunde se tydliga synergier mellan forskning som bedrivs på avdelningen för industriell teknik och arbetet (och forskningen) på min avdelning på RISE, berättar Petter.  

Idag fördelar Petter ungefär 20 procent av sin arbetstid på Uppsala universitet och 80 procent på RISE. På universitetet undervisar och handleder Petter, huvudsakligen examensarbeten vid masterprogrammet i industriell ledning och innovation. Han ägnar sig också åt att skriva forskningsansökningar och leta efter projekt som kan vara av intresse för forskande kolleger på avdelningen.

Bidrar till Sveriges hållbara omställning

I sin forskartjänst på RISE deltar Petter i en mängd olika projekt. Projekten spänner över en rad olika sektorer, från livsmedel till utveckling av Sveriges styrning och ledning såväl som energisektorn. Ofta ligger tyngdpunkten på analyser av nya innovationer eller teknologier och alltid med målet att öka takten för en hållbar omställning.

– Att ha en delad tjänst innebär många fördelar – både för mig och mina arbetsgivare. Den starka forskningen inom avdelningen för industriell teknik har visat sig vara enkel att koppla samman med mycket av det som händer på RISE. Det kan exempelvis vara examensarbeten, ansökningsmöjligheter, seminarier och kontakter.

Båda arbetsgivarna i spännande projekt

Ett av de tydligaste exemplen på vad Petters dubbla roller bidragit till är bildandet av FINEST – ett nationellt centrum för omställning av Sveriges livsmedelssystem. Ett projekt som inkluderar båda hans arbetsgivare. FINEST står för Food Innovation for Sustainable System Transition och arbetar för en hållbar livsmedelssektor. Detta genom teknisk och samhällsvetenskaplig forskning och i aktiv samverkan med näringslivet.

–  Det var förra hösten som vi på RISE, tillsammans med både Uppsala universitet och Chalmers, landade en mycket stor utlysning på runt 50 miljoner. Vi ska under fyra år beforska och driva på omställningen av Sveriges livsmedelssystem genom att studera och hjälpa till att utveckla livsmedelssektorn, berättar Petter och fortsätter:

– Jag tror att den koppling mellan Uppsala universitet och RISE som jag kan bidra med var en av framgångsfaktorerna bakom den här möjligheten.  

Det sägs också att du har en spännande idé om systeminnovationslabb – kan du berätta lite?

– Systeminnovationslabbet, som precis har kommit i gång, är ett av de unika inslagen vid FINEST-centret. Vi försöker ta ett helt nytt grepp på systemomställningen, genom att fokusera på att förstå och utveckla systemtänkande. Detta grundar sig i att en hållbar livsmedelssektor är en utmaning som ingen enskild aktör ensam kan uppnå.

Ambitionen med systeminnovationslabbet är att skapa en arena för hållbar systemomställning i praktiken. Det är tänkt att erbjuda ett sammanhang, ett utrymme och ett sätt för olika intressenter att gemensamt delta i en process för att lösa mycket komplexa utmaningar.

– I grunden handlar det om att försöka formulera nya lösningar som kan göra ett system mer hållbart. Inom FINEST fokuserar vi på livsmedelssystemet men konceptet kan användas i vilken sektor som helst, avslutar Petter.
 

Caroline Holmbom

Läs mer

Senast uppdaterad: 2023-06-26