Nytt forskningsprojekt ska hitta lösningar för vätgasdriven färjetrafik

2021-12-17

I ett nytt forskningsprojekt kommer forskare vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet, Campus Gotland, att utveckla och utvärdera systemlösningar för att använda vätgas i den gotländska färjetrafiken. Projektet har fått finansiering från Energimyndighetens sjöfartsprogram och flera industriella partners deltar.

Foto/bild: Rederi AB Gotland

– Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att på detta konkreta sätt kunna bidra i omställningen till den hållbara sjöfarten. Det här kommer att leda till mycket positivt för Gotland, Campus Gotland och sjöfarten i allmänhet. Genom samarbetet med våra industriella partners tillför vi stor branschkompetens och får goda möjligheter att se våra resultat förverkligas i närtid, säger projektledaren Björn Samuelsson, forskare i kvalitetsteknik vid Uppsala universitet, Campus Gotland.

Att använda vätgas som energibärare är en sedan länge känd teknik och ses som en viktig möjlig komponent för omställningen till det hållbara transportsystemet. Att använda vätgas som energibärare i en stor färja har dock hittills inte prövats i praktiken.

Det beviljade forskningsprojektet ska utveckla och utvärdera systemlösningar för att använda vätgas framställd med fossilfri el via elektrolys som bränsle i ett storskaligt system för den gotländska färjetrafiken. Projektet kommer att studera hela försörjningskedjan från elproduktion till propeller.

Spjälka vatten till vätgas och syrgas

Vätgasen ska tillverkas genom att spjälka vatten till vätgas och syrgas. Denna vätgas ska sedan antingen nedkyld (-253°C) till flytande form eller i trycksatt gasform (3-700 bar) lagras, transporteras och slutligen lastas ombord på färjan. Slutligen, vid förbränningen ombord kommer endast ett enda utsläpp att ske – vatten.

Huvuddelen av tekniken i detta system är känd, om än inte använd i den här stora skalan. Forskningsfrågorna i projektet fokuserar kring hur de olika tekniska komponenterna ska samordnas för att nå ett effektivt, robust och hållbart försörjningssystem. Projektet kommer även att belysa problemet ur ett större samhälleligt systemperspektiv.

Som en konkret fallstudie kommer projektet att arbeta med nästa generations Gotlandsfärjor, nyligen presenterade av Rederi AB Gotland.

SAMARBETSPROJEKT MED STÖD FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Rederi AB Gotland/Gotland Tech Development, OX2, Linde Gas, Uniper och Bassoe Technology. Energimyndigheten har beviljat ett tvåårigt stöd om drygt tre miljoner kronor.

Forskningen leds av Björn Samuelsson, forskare i kvalitetsteknik och Stefan Ivanell, professor i vindenergiforskning (biträdande projektledare), båda vid Uppsala universitet. Ytterligare två forskare från universitetet, tillsammans med tre medarbetare från Gotland Tech Development och Bassoe Technology kommer att arbeta i projektet.

Senast uppdaterad: 2023-06-26