Forskning om hållbar destinationsutveckling i ropet

2022-06-15

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik och foskaren Ulrika Persson-Fischier omnämns i två artiklar som handlar om turism och hållbar utveckling.

Hållbar turism över gränserna – Forskarprofil: Ulrika Persson-Fischier

Turism som verktyg för hållbar lokal utveckling

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-04-04