Lyckat antibiotikasamarbete

2020-12-02

Vid sidan av coronapandemin fortsätter arbetet med att kartlägga behov och användning av antibiotika. Inom samverkansplattformen PLATINEA möts akademi, industri, vård och myndigheter för att förbättra tillgång och hantering på nationell nivå.

– Vi har kopplat samman kompetenser och kunskaper om antibiotika och identifierat vilka åtgärder som bör prioriteras, säger projektledare Enrico Baraldi, professor i industriell teknik vid Uppsala universitet.

Läs hela artikeln på Uppsala universitets nyhetssida

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-12-14